Taek!

Plug & Play

Start van het nieuwe seizoen Plug & Play, de maandelijkse jamsessie in de Beach.

Elke laatste zondag van de maand, backline is aanwezig.